Muayene ücretleri

Özel sigortalar (Private Krankenkassen, Beihilfe) terapi ücretini karşilamaktadir.

Bu kapsam dişinda muayenehanemde özel ödeme uygulanir.

Masraflar, doktorlar (GÖA), G bölümü, psikoterapi (GOÄ numarası 870) için ücret tarifesine dayanmaktadır. Seans süresi 50 dakikadir.

Çiftler ve aileler için ücret 60 dakika için 140,-€ dur. Seansın düzenlemeyle uzatılması halinde oran buna göre artacaktır.

Seans ücreti nakit ödenmektedir.